Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε κάνοντας κλικ εδώ... Η εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν και επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση του φόρουμ

 
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.


Αποστολέας Θέμα: Προκυρήξεις θέσεων δημοσίου  (Αναγνώστηκε 31960 φορές)

Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Πρόεδρος στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), στο πλαίσιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, του άρθρου 67, του νόμου 4009/2011 (τ.Α' 195/6-9-2011). Ο/Η  υποψήφιος/α πρέπει να είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απευθύνει ανοικτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών. Ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών προΐσταται της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία, σύμφωνα με το Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263 Α΄) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών συντονίζει τη λειτουργία των υπαγομένων σε αυτήν ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Αντιπρόεδρος στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απευθύνει ανοικτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Αντιπροέδρου με αρμοδιότητα τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η ΕΕΤΤ αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (NRA) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ η οποία ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. στ του ν.δ. 674/1970 «Περί Ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 1116/1972 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.2366/1995, σύμφωνα με τα οποία ο ΟΣΕ δύναται να ιδρύει επιχειρήσεις ή ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Αξιωματικός Ιατρός στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό έτους 2011 για τη κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή ενός (01) Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (άνδρα - γυναίκας) Ιατρού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί αναφέρονται η ειδικότητα,η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Προκήρυξη-πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων, με εξαίρεση τα Υπουργεία Εθνικής ’μυνας και Προστασίας του Πολίτη. Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή, των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων: - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Εσωτερικών- Οικονομικών- Εξωτερικών- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων- Εργασίας ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
35 Δικαστικοί Επιμελητές - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου  Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής: Οι θέσεις ανά περιφέρεια έχουν ως εξής: Α) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας1.Πρωτοδικείο Αθηνών 112.Πρωτοδικείο Πειραιώς 4 ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Αποσπάσεις στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, προκει΅ένου να στελεχωθεί η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου ΅ε έδρα την Αθήνα, καθώς και τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 2  του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α΄ / 26-01-2011), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.4029/2011 (ΦΕΚ 245 τ. Α΄/22-11-2011) προσκαλεί τους ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Αποσπάσεις στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 7 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
20 Δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι (20) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 17/09/2012. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από την Επιτροπή διαγωνισμού και θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  όπως αυτός ορίζεται στην  παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 τ. Α'), όπως ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Ιδιώτες Κυβερνήτες (Κ1) ελικοπτέρων - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη πέντε (5) ιδιωτών Κυβερνητών (Κ1) ελικοπτέρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Διαγωνισμός για την πρόσληψη πέντε (5) ιδιωτών Κυβερνητών (Κ1) ελικοπτέρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για το χειρισμό των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), που μπορεί να παραταθεί τρεις (3) ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αποσυνδεδεμένος Feed

 • Ικανοποιητικός Δημιουργός
 • **
Στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  όπως αυτός ορίζεται στην  παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 τ. Α), όπως ...

Source: Diorismos.gr : ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ